Rate this post

مربی سگ

برای تماس با مربی سگ میتوانید با ما در ارتباط باشید.

مربی سگ

تربیت سگ

برای خواندن مطالب جذاب تر بروی این لینک کلیک کنید

 

چه چیزی را برای حیوانات خانگی در بسته های اضطراری بسته بندی کنید

 


FDA می گوید که مردم باید از دوستان حیوانات خود در آماده سازی اضطراری استفاده کنند، و از صاحبان خواسته است تا حداقل یک هفته عرضه مواد غذایی، آب شیرین و داروها را در بسته های آمادگی اورژانسی تامین کنند. واکسیناسیون و دیگر سوابق دامپزشکی، سیاست های بیمه حیوان خانگی و عکس هر حیوان خانگی در صورت از دست رفتن نیز باید شامل شود.