Rate this post

مربی سگ

برای تماس با مربی سگ میتوانید با ما در ارتباط باشید.

مربی سگ

تربیت سگ

برای خواندن مطالب جذاب تر بروی این لینک کلیک کنید

 

نمایندگان AVMA برای حمایت از آموزش مشتری در مورد بیمه حیوان خانگی رای می دهند

 


خانه نمایندگان AVMA سیاستی را برای تشخیص بیمه حیوان خانگی به عنوان یک منبع مالی تصویب کرد که دامپزشکان می توانند با مشتریان در مورد آنها بحث کنند. دامپزشکان مأمور مجوز نیستند و نمی توانند بیمه نامه های خاصی را توصیه کنند ، اما می توانند تصور کنند که بیمه یک ابزار مالی مفید است ، می گوید: نماینده دکتر وندی هوسر ، معاون معاون رئیس دامپزشکی برای گروه بیمه Crum و Forster Pet گفت.