Rate this post

مربی سگ

برای تماس با مربی سگ میتوانید با ما در ارتباط باشید.

مربی سگ

تربیت سگ

برای خواندن مطالب جذاب تر بروی این لینک کلیک کنید

 

نقش حیاتی پزشکی قانونی در جلوگیری از ظلم و ستم

 


Kendra Coulter، گروه تحقیقاتی کارشناسی کارشناسی ارشد، گروهی را مطالعه می کند که شیوه های ضد جنایتکارانه و مدل هایی برای محافظت از حیوانات، مأموران اجرای قانون، افراد آسیب پذیر و مردم است، و می گوید تحقیقات قانونی دامپزشکی برای جلوگیری از ظلم و ستمی به مردم و حیوانات ضروری است. کوولتر می نویسد: بیشتر دامپزشکان با سازمان های اجرای قانون برای حل جنایات مربوط به حیوانات مشغول به کار هستند و مدارس دامپزشکی در زمینه برنامه های درسی خود پزشکی قانونی را ادغام می کنند.