Rate this post

مربی سگ

برای تماس با مربی سگ میتوانید با ما در ارتباط باشید.

مربی سگ

تربیت سگ

برای خواندن مطالب جذاب تر بروی این لینک کلیک کنید

 

نقش انعطاف پذیری در تعادل کار و زندگی

 


می نویسد قلعه بث، اجازه کارکنان برای انتخاب ساعت خود را بر اساس نیازهای شخصی و سبک کاری می تواند تعادل کار و زندگی را بهبود بخشد. او می نویسد: "بعضی از مردم می خواهند زودتر بجنگند و اوایل را ترک کنند، بعضی ها ناهار طول می کشند، بعضی ها ترجیح می دهند دیر بمانند و دیر بمانند، بعضی از آنها در اطراف ساعت کار کنند و بعد از آن سست می شوند."