مربی سگ

برای تماس با مربی سگ میتوانید با ما در ارتباط باشید.

مربی سگ

تربیت سگ

برای خواندن مطالب جذاب تر بروی این لینک کلیک کنید

 

مطالعه: تغییرات آب و هوایی روابط انگل-میزبان را تحت تاثیر قرار می دهد

 


طبق تحقیقات منتشر شده در Tendents of Parasitology، تغییرات آب و هوایی فرصت های جدیدی برای پاتوژن ها ایجاد می کند تا بتوانند با گونه های میزبان جدید ارتباط برقرار کرده و آلوده کنند، و این روند تغییر خواهد کرد که ما چگونه به بیماری های زئونوز مبتال شویم. محققان دریافتند که عوامل محیطی بر خصوصیات میزبان و خطر ابتلا به شیوع در انسان تأثیر می گذارد و ترکیب چارچوب مدل سازی با داده ها در مورد تاریخچه تکاملی پارازیت ها، حالت انتقال و عوامل محیطی می تواند پیش بینی هایی را در مورد چگونگی تغییرات آب و هوایی بر خطرات بیماری های جدید ایجاد کند.