Rate this post

مربی سگ

برای تماس با مربی سگ میتوانید با ما در ارتباط باشید.

مربی سگ

تربیت سگ

برای خواندن مطالب جذاب تر بروی این لینک کلیک کنید

 

مطالعه: تغییرات آب و هوایی روابط انگل-میزبان را تحت تاثیر قرار می دهد

 


طبق تحقیقات منتشر شده در Tendents of Parasitology، تغییرات آب و هوایی فرصت های جدیدی برای پاتوژن ها ایجاد می کند تا بتوانند با گونه های میزبان جدید ارتباط برقرار کرده و آلوده کنند، و این روند تغییر خواهد کرد که ما چگونه به بیماری های زئونوز مبتال شویم. محققان دریافتند که عوامل محیطی بر خصوصیات میزبان و خطر ابتلا به شیوع در انسان تأثیر می گذارد و ترکیب چارچوب مدل سازی با داده ها در مورد تاریخچه تکاملی پارازیت ها، حالت انتقال و عوامل محیطی می تواند پیش بینی هایی را در مورد چگونگی تغییرات آب و هوایی بر خطرات بیماری های جدید ایجاد کند.