Rate this post

مربی سگ

برای تماس با مربی سگ میتوانید با ما در ارتباط باشید.

مربی سگ

تربیت سگ

برای خواندن مطالب جذاب تر بروی این لینک کلیک کنید

 

خرید دامپزشکی نقش کمتری در بحران اپيوئيد دارد

 


کاني والت، رئيس جمهور و دامپزشکي اورگان، مي گويد که او و همکارانش براي پرچم هاي قرمز تمايل دارند که صاحبان آنها ممکن است براي مراقبت از مواد مخدر خود به دنبال مصرف مواد مخدر باشند، در حالي که آنها براي مراقبت از دام مي آورند، اما بازار دامپزشکي کوچک براي اين داروها داروهاي دارويي داراي نسبتا نقش کوچک در بحران مخدر AVMA می گوید که داده ها نشان می دهد که خرید دکتر در کلینیک های بهداشت حیوانات غیر معمول است و شیوه ها "منبع معینی از مواد کنترل شده" هستند.