Rate this post

مربی سگ

برای تماس با مربی سگ میتوانید با ما در ارتباط باشید.

مربی سگ

تربیت سگ

برای خواندن مطالب جذاب تر بروی این لینک کلیک کنید

 

به نظر می رسد این مطالعه درباره میزان خودکشی در حرفه های دامپزشکی زنگ خطر است

 


دامپزشکان زن 2.4 برابر بیشتر از خودکشی دارند ، در حالی که این خطر در دامپزشکان مرد 1.6 برابر بیشتر است ، در بین تکنسین ها و تکنسین های زن 2.3 برابر بیشتر و در بین تکنسین ها و تکنسین های دامپزشکی نر پنج برابر بیشتر است ، اگرچه این آمار ممکن است غیرقابل اعتماد باشد. محققان در مجله انجمن پزشکی دامپزشکی آمریكا گزارش دادند. محققان نوشتند که دسترسی به پنتوباربیتال عامل خطر قابل توجهی است و این سؤال را ایجاد می کند که آیا کنترل های اداری قوی تر برای موادی که می توانند از خودکشی استفاده شوند ، کمک می کند.