Rate this post

مربی سگ

برای تماس با مربی سگ میتوانید با ما در ارتباط باشید.

مربی سگ

تربیت سگ

برای خواندن مطالب جذاب تر بروی این لینک کلیک کنید

 

برنج در تقریبا نیمی از غذاهای سگ و گربه خشک یافت می شود

 یک یا چند فرم برنج در 49 درصد دستورات غذای سگ خشک، 30 درصد دستور العمل های مرطوب سگ، 47 درصد دستور العمل های غذای گربه خشک و 23 درصد دستور العمل های غذای گربه خام مورد استفاده قرار می گیرد، طبق تحلیل سگ صنعت Petfood مواد غذای گربه ...