Rate this post

مربی سگ

برای تماس با مربی سگ میتوانید با ما در ارتباط باشید.

مربی سگ

تربیت سگ

برای خواندن مطالب جذاب تر بروی این لینک کلیک کنید

امنیت زیستی شدید به دنبال مراحل ساده با احتیاط پایین می آید

 

 

وسلی لیون ، دامپزشک می نویسد ، میزان آلودگی ویروسی و باکتریایی در سنبله خوک هنگامی که هوا سرد و مرطوب می شود ، باید اقدامات ایمنی شدید ایمنی را حتی با برداشت محصول و مزارع حاصل شود. دکتر لیون می نویسد ، امنیت زیستی شدید لزوماً پیچیده نیست و به مجموعه ای از مراحل اساسی که باید توسط هر کارمند با احتیاط دنبال شود ، می رسد.