نوع :


نژاد :


نام :


جنسیت :


تاریخ تولد :

نام : علیرضا حیدری

Name : Alireza Heydari


تلفن همراه : 09101639066

Cellular Phone : 09101639066


تلفن ثابت : 0833

Landline Phone : 0833


کشور : ایران

Country : Iran

شهر : تهران

City : Tehran


آدرس منزل :

Home Address : K


گوگل مپ :

Google Map :k

واکسيناسيون :


انگل زدايي :


مشکل سلامتي :


عمل جراحي :


وضعيت باروري :


شناسنامه بهداشتي :


گواهي سلامت بين المللي :

کشور محل تولد :


شهر :


پاسپورت :


برگه IKC :


برگه FCI :


میکروچیپ :


مشخصات تتو :

وضعیت آموزشی :


رابطه اش با حیوانات دیگر :


رابطه اش با همنوعانش :


رابطه اش با غریبه ها :

نام دکتر :


کشور : ایران


شهر :


آدرس کلینیک دامپزشکی :


تلفن همراه :


تلفن ثابت :

نام دکتر :


کشور : ایران


شهر :


آدرس کلینیک دامپزشکی :


تلفن همراه :


تلفن ثابت :