بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

آموزش محل ادرار و مدفوع به سگ ها

در آموزش دفع نکاتی را باید مد نظر داشت سگ بالغ .توله زیر سه ماه جنسیت سگ متراژ محیط منزل و زندگی مشترک سگ وقت گذاشتن صاحب برای آموزش سگ در منزل میباشد مهمترین آن حوصله و شکیبایی صاحب است. در مرحله اول اگر سگ سگی بالغ خریداری کردید و یا هدیه گرفتید این نکات رو در نظر داشته باشید باید محل ادرار جایی بغیر محیط مرکزی منزل باشد .مثل ایوان و بالکن و یا حمام برای کسانی که تازه صاحب سگ شده اند و در نتیجه [...]

ادامه مطلب...
Call Now Button